Deze Privacy Policy is van toepassing op al het gebruik van de website www.elmabv.nl en eventuele overige websites en/of applicaties van en overeenkomsten met Elma B.V., Centurionbaan 150, 3769 AV, Soesterberg, hierna te noemen: "ELMA".

Door deze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van deze Privacy Policy. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site stemt u in met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van die informatie in overeenstemming met deze Privacy Policy.

1.  Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat ELMA in bepaalde gevallen uw (persoons)gegevens opslaat. ELMA gebruikt uw gegevens voor:

• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer;
• product- en dienstontwikkeling;
• het bepalen van strategie en beleid;
• het bijhouden en analyseren van het gebruik van haar website;
• en indien nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot ELMA, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website kunnen persoonsgegevens door ELMA worden verzameld. Zoals veel websites verzamelt deze site op actieve en passieve wijze informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgegevens bevatten (d.w.z. informatie die direct tot uw persoon te herleiden is zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). Dit doet ELMA om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website, respectievelijk onze diensten worden gebruikt. Het kan voorkomen dat in bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als je gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het door ons omschreven doeleinde.

2.  Doorgifte aan derden.

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer dat wettelijk is vereist.

3.  Inzage en correctie

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die ELMA over u verwerkt. U mag ELMA vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen of deze aan te vullen. Ook kunt u ELMA verzoeken deze gegevens te verwijderen. Dit alles kunt u doen door contact met ons op te nemen via sales@elmabv.nl

4.  Gegevens beveiliging.

Wij beschermen uw gegevens met alle redelijk mogelijke middelen, maar vanwege het publieke en openbare karakter van het internet kunnen wij de veiligheid van overdracht van informatie door middel van internet niet voor 100% garanderen.

5.  Google Analytics

Om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zijn, maakt ELMA gebruik van Google Analytics. De daardoor verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees daarvoor het privacy beleid van Google voor meer informatie evenals het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Deze informatie wordt door Google gebruikt om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie kan Google aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of, voor zover deze derde informatie namens Google verwerken.

ELMA heeft hierop geen invloed. Google is door ELMA niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

6.  Social Media

Op deze website zijn knoppen opgenomen waarmee je een pagina kunt promoten of delen op sociale media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn.

De social media pagina’s leveren zelf de code aan voor deze knoppen, welke onder meer een cookie plaatst. Op de website van de betreffende social media kunt u de privacyverklaring (die regelmatig wijzigt) bekijken om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij door middel van deze code verwerken.

7.  E-mail updates

ELMA brengt regelmatig E-mail updates uit, waarmee zij geïnteresseerden kunnen informeren over nieuws op het gebied van ELMA, evenementen, security, documentmanagement en de door ELMA gerelateerde prestaties en aanverwante zaken. Iedere E-mail bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. U kunt zich op ieder moment afmelden.

Het E-mail updates bestand wordt niet aan derden verstrekt.

8.  Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om elektronische diensten te kunnen aanbieden. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf in uw computer wordt opgeslagen.

Om u meer service te kunnen bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Door het gebruik van cookies worden websites makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Cookies zijn per gebruiker uniek.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. U kunt uw browser zodanig instellen dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer u een cookie ontvangt en zelf kunt besluiten of u dit toelaat. U kunt uw browser ook zodanig instellen dat alle cookies worden tegengehouden, maar u dient zich te realiseren dat u hiermee het gebruik van onze website of diensten mogelijk beperkt.  U kunt dus zelf kiezen of u onze cookies accepteert of niet.