Producten die behoren tot de TER ATEX serie zijn geschikt voor gevaarlijke, potentieel explosieve gebieden. Gevaarlijke gebieden zijn plaatsen waar onder bepaalde omstandigheden een explosieve atmosfeer kan ontstaan. Een explosieve atmosfeer is een mengsel van lucht en gassen, dampen of brandbaar stof, waarvan de verbranding snel ontploft (ontploffing) na ontsteking bij een atmosferische druk. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van een indeling van gevaarlijke gebieden, zoals uiteengezet in Europese richtlijn 1999/92 / EG. Internationale normen IEC 61241-10 verschaffen criteria voor indeling van gevaarlijke gebieden, afhankelijk van hun chemische aard, fysieke eigenschappen en hoeveelheid gebruikte stoffen. Tevens verschaft deze normering informatie over hoe vaak en hoelang een explosief mengsel aanwezig mag zijn.