AESS Azimuth Electronic Shaft System

AESS (Azimuth Electronic Shaft System) is een door Lilaas ontwikkeld netwerksysteem geschikt voor 8 control units en maximaal 4 voorstuwingen in één redundant netwerk. Elke control unit is een knooppunt in een netwerk en is opgebouwd uit een hendel, servosysteem en een elektronische unit. Elke systeem registreert de positieselectie van de master, de positie van aangesloten slaves en de foutdetecties.


AESS, Azimuth Electronic Shaft System, Electronic Shaft System, AESS Lilaas


Het netwerk

Het netwerk is gebaseerd op de standaard CANbus (Controller Area Network). CANbus is een beproefde standaard, oorspronkelijk ontworpen voor voertuigen. Vanwege zijn eenvoud en gebruikersgemak in een ruwe omgeving wordt deze standaard in uiteenlopende toepassingen gebruikt: de industrie, medische sector en de maritieme en off-shore installaties. Het netwerk in AESS is dubbel redundant met twee fysiek gescheiden bussen.

Dit elektronische systeem is zeer flexibel en kan in combinatie met de Lilaas control units in uiteenlopende toepassingen worden ingezet:

Noodverbinding

Optioneel kan het systeem worden uitgevoerd met een noodverbinding tussen de machinekamer en de brug. Een separaat dubbel redundant netwerk kan bijvoorbeeld worden geïnstalleerd tussen de brug en de machinekamer. In geval van nood worden alle in het netwerk opgenomen controlunits en joysticks vrijgegeven. Ze kunnen vervolgens vrij worden bediend. In de noodtoestand worden alle activiteiten op de hoofdbus genegeerd.

Vanaf de brug wordt de noodtoestand afgegeven en vervolgens worden de hoek- en snelheids posities van de control units doorgegeven aan de machinekamer door middel van LED-indicatoren. De machinekamer accepteert de boodschap door de hendels in dezelfde positie te draaien als aangegeven door de LED-indicatoren.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook de technische specificaties van het AESS systeem downloaden.