Balanceren

Laat uw machine balanceren door Elma

Elma Services is meer dan 80 jaar specialist in het balanceren van roterende machineonderdelen voor alle takken van industrie. Door trillingen komen constructiedelen van een roterend werktuig los. Dit leidt vaak tot beschadigde fundaties en machines. Ook kunnen leidingen en elektrische kabels breken.

Onbalans vermindert de bedrijfsveiligheid van uw machine noemenswaardig. Balanceren draagt dus niet alleen bij aan een langere levensduur van uw machine, maar verhoogt ook de veiligheid van uw medewerkers. Elma Services beschikt over de specialistische kennis, CEMB balanceerapparatuur en service-engineers. Wij brengen kleine, grote, lichte en zeer zware machineonderdelen weer in balans: bij u ter plaatse of in onze eigen volledig geoutilleerde werkplaats.

Onbalans

Drie soorten van onbalans komen voor in een rotorgedeelte van een machine of apparaat:

Het “vallen” van bijvoorbeeld een waaier in stilstand duidt op een statische onbalans. Dit is een onbalanskracht die reeds aanwezig is in een niet roterende machine. Hij wordt opgeheven door op één vlak te balanceren.

Wanneer deze statische onbalans wordt gecorrigeerd door het aanbrengen van een correctiegewicht in een ander vlak dan het vlak van de onbalans zelf, dan ontstaat een zogenaamde koppel-onbalans. Bij een stilstaande rotor zullen deze gewichten elkaar in balans houden. Echter bij een draaiende rotor zullen de tegenovergestelde krachten resulteren in een koppel en dus trillingen.

In verreweg de meeste gevallen zal de onbalans in een rotor bestaan uit een combinatie van een statische en koppel-onbalans. Deze combinatie wordt een dynamische onbalans genoemd. Elma BV beschikt over de expertise en meetapparatuur om elke vorm van onbalans te detecteren en te corrigeren.

Bij een aantal aandrijvingen – denk aan pompen en hamermolens – dient de rotatie-as van een motor nauwkeurig in lijn te staan met de rotatie-as van de aangedreven rotor. Afwijkingen in de uitlijning resulteren, net zoals bij onbalans, in trillingen en onnodige slijtage. Om dergelijke afwijkingen te kunnen vaststellen en te kunnen corrigeren beschikt Elma over geavanceerde laser uitlijnapparatuur. Indien gewenst komen wij bij u op locatie langs om een trillingsanalyse uitvoeren.

Balanceren op locatie

Elma Services komt indien gewenst bij u op locatie langs om te balanceren. In dit geval is het belangrijk dat:

  • het te balanceren werktuig voldoende toegankelijk is, bijvoorbeeld via een inspectieluik
  • de aandrijving een aantal keren aan- en uitgeschakeld kan worden

De meetapparatuur combineert het meten met het rekenwerk dat nodig is om de samenhang tussen de meetwaarden en de te corrigeren onbalans vast te kunnen stellen. Deze werkzaamheden worden nationaal en internationaal uitgevoerd.

Machineonderdelen die Elma Services balanceert

De service-engineers van Elma balanceren de meest voorkomende rotoren: afzuiginstallaties, compressorwaaiers, drukgroepen, freesassen, grondfrezen, hamermolens, klepelassen, krukassen, looprollen, pompen, rotatieassen, roterende werktuigen, shredders, ventilatoren, vliegwielen, waaiers.

Hiernaast bestaan er nog heel wat andere roterende machineonderdelen die in balans worden gebracht. Heel wat van deze roterende opstellingen zijn dermate specifiek dat er geen categorienaam of overkoepelende naam voor bestaat. Twijfelt u of ook uw opstelling door Elma kan gebalanceerd worden? Neem dan contact met ons op!

Meer informatie?
foto Mike Klasens
Mike Klasens
Inside sales engineer
  Stuur email
foto Teus van der Grift
Teus van der Grift
Workshop Coordinator Balancing
  Stuur email

Scroll to Top