Preventief Onderhoud

Het belang van preventief onderhoud

Preventief onderhoud voorkomt onnodige stilstand en overmatige slijtage aan machineonderdelen. De kans op ongeplande, vaak hoge reparatiekosten wordt hiermee geminimaliseerd.

Preventieve inspecties vormen het belangrijkste onderdeel van preventief onderhoud. Zij brengen slijtage en onbalans vroegtijdig in kaart en voorkomen hiermee toekomstige storingen. Belangrijk is dat deze inspecties systematisch en professioneel worden uitgevoerd. Daarom biedt Elma Services preventief onderhoud en periodieke inspecties aan, uitgevoerd door hooggekwalificeerde servicemonteurs.

Allesomvattende controle: minimaliseer machine-uitval!

  • Met behulp van thermografie worden slechte contacten in besturingskasten opgespoord en gecorrigeerd. Schade en brand door oververhitting worden voorkomen.
  • Uitlijningscontrole: voorkom storing en slijtage aan lagers, mechanische afsluitingen, koppelingen en tandwielen door adequate uitlijningscontrole. Slecht uitgelijnde machines staan garant voor storingen. Met de uitlijningscontrole van Elma Services blijven uw machines in topconditie.
  • Ook kunnen de service-engineers van Elma uw machine of opstelling op installatietechnische kwaliteiten beoordelen. De experts van Elma Services brengen de resultaten van een visuele inspectie nauwkeurig in kaart. Zij controleren alle motoren, reductoren en pompen en beschrijven hun status in een inventarislijst. Hierna volgt een adequaat actie- of onderhoudsplan.
  • Tot slot kan uw voorraad aan reserveonderdelen worden beoordeeld op actualiteit. Indien gewenst kunt u uw eigen voorraad laten afstemmen met de voorraden bij Elma. We stemmen de voorraden optimaal af, zodat uw eigen voorraad minimaal blijft, zonder in te leveren op beschikbaarheid.

Vibraties in machines en de gevolgen daarvan

Een ideale machine produceert geen trillingen. Alle energie wordt benut voor de taak waarvoor de machine ontworpen is. De praktijk is echter anders. Een machine trilt namelijk naar verloop van tijd door slijtage. Deze trillingen veroorzaken op hun beurt slijtage aan andere onderdelen. Weer andere defecten treden versneld op.

Zolang de uitgeoefende krachten constant zijn, of binnen bepaalde grenzen blijven, zullen de gemeten trillingen een constante vormen. Een machine in goede conditie heeft zijn eigen typisch trillingspatroon. Het frequentiespectrum laat dit typische en karakteristieke trillingspatroon zien. Deze wordt verkregen door het trillingssignaal in frequenties te analyseren. Wanneer er binnen een machine zich defecten beginnen te ontwikkelen, dan veranderen de dynamische processen. Hierdoor verschuiven ook de krachten die op bepaalde onderdelen worden uitgeoefend. Niet verrassend dus dat ook het niveau en het patroon van trillingen wijzigen.

Elma Services is al jaar en dag meester in het analyseren van machines, e-motors en generatoren aan de hand van spectrumanalyses. Lees hier meer over!

Trillingssignalen bevatten veel informatie over de conditie van een draaiende machine. Elma Services brengt deze informatie in kaart door trillingsanalyses uit te voeren. De verzamelde meetresultaten worden verwerkt in een professionele rapportage. De service-engineer maakt op basis hiervan de nodige aanbevelingen.

Meer informatie?
foto Jan Wouter Koudijs
Jan Wouter Koudijs
Manager Services
  Stuur email
foto Albert Veenhof
Albert Veenhof
Project Administrator
  Stuur email

Scroll to Top