Preventief Onderhoud

Waarom preventief onderhoud aan machines?

Preventief onderhoud voorkomt onnodige stilstand van machines en overmatige slijtage aan machineonderdelen. De kans op ongeplande, vaak hoge reparatiekosten wordt hiermee geminimaliseerd. U voorkomt dus machine-uitval door slim en regelmatig uw machine te (laten) controleren en onderhouden.

ELMA's aanbod aan preventieve controles

Preventieve inspecties vormen het belangrijkste onderdeel van preventief onderhoud. Zij brengen slijtage en onbalans vroegtijdig in kaart en voorkomen hiermee toekomstige storingen. Belangrijk is dat deze inspecties systematisch en professioneel worden uitgevoerd. Daarom biedt Elma Services preventief onderhoud en periodieke inspecties aan, uitgevoerd door hooggekwalificeerde servicemonteurs.

Service-engineers van Elma komen uw machine of opstelling op installatietechnische kwaliteiten beoordelen. Onze experts brengen de resultaten van een visuele inspectie nauwkeurig in kaart. Zij controleren alle motoren, reductoren en pompen en beschrijven hun status in een inventarislijst. Hierna volgt, indien gewenst, een passend actie- of onderhoudsplan.

Met behulp van thermografie worden slechte contacten en verbindingen in besturingskasten opgespoord. Ook hotspots in lagers en bekabeling van elektromotoren en generatoren worden inzichtelijk. Schade en brand door oververhitting wordt nu voorkomen. U weet precies of en welke correcties doorgevoerd moeten worden.

Met een uitlijningscontrole voorkomt u storing en slijtage aan lagers, mechanische afsluitingen, koppelingen en tandwielen door adequate uitlijningscontrole. Slecht uitgelijnde machines staan garant voor storingen. Uitlijningscontroles van Elma Services houden uw machines in topconditie.

Een deel van onze Elma service-engineers is opgeleid om een optimale elektrotechnische werking van uw machine (motor, generator) zeker te stellen. Om dit te kunnen worden verschillende typen metingen uitgevoerd:

  • Opnemen van stroom, vermogen, spanning en power factor van de motor of generator met een speciale power analyser. Ook: meten van de harmonischen om voortijdig issues op gebied van Power Quality te identificeren.
  • Megger-test: voor het verifiëren van de isolatieweerstand van de elektrische installatie
  • PI-meting (polarisatie index) bij met name middenspanningsmotoren en -generatoren (6 – 10 kV)
  • Weerstandsmeting bij de spoelen en wikkelingen van elektrische machines

Deze inspectie is gericht op het veilig gebruik van de vaste elektrische installatie. Aandachtspunten hierbij zijn brandgevaar, aanrakingsgevaar en continuïteit. Veel voorkomende risico’s zijn vonkvorming, oververhitting, explosiegevaar, kortsluiting, brandwonden of elektrocutie.

Een NEN 3140 inspectie bestaat uit:

  • Controle van de installatietekeningen
  • Visuele inspectie van de vaste installatie
  • Diverse metingen: isolatieweerstand, thermografisch onderzoek, weerstand beschermingsleiding, belasting stromen, impedantie foutstroom, aanspreekstroom aardlekbeveiliging, aanspreektijd van de aardlekbeveiliging
  • Rapportage

U kunt uw voorraad aan reserveonderdelen laten beoordelen en monitoren op actualiteit. Indien gewenst kunt u uw eigen voorraad ook laten afstemmen met de voorraden bij Elma. We stemmen de voorraden optimaal af, zodat uw eigen voorraad minimaal blijft, zonder in te leveren op beschikbaarheid.

Vibraties in machines en de gevolgen daarvan

De ideale machine produceert geen trillingen: alle energie wordt benut voor de taak waarvoor de machine ontworpen is. De praktijk is echter anders. Elke machine gaat namelijk naar verloop van tijd trillen door slijtage. Deze trillingen veroorzaken op hun beurt slijtage aan andere onderdelen. En hierdoor treden weer andere defecten op. Een kettingreactie.

Lees verder...

Zolang de uitgeoefende krachten constant zijn, of binnen bepaalde grenzen blijven, zullen de gemeten trillingen een constante vormen. Een machine in goede conditie heeft zijn eigen typisch trillingspatroon. Het frequentiespectrum laat dit typische en karakteristieke trillingspatroon zien. Deze wordt verkregen door het trillingssignaal in frequenties te analyseren. Wanneer er binnen een machine defecten beginnen te ontwikkelen veranderen de dynamische processen. Hierdoor verschuiven ook de krachten die op bepaalde onderdelen worden uitgeoefend. Niet verrassend dus dat ook het niveau en het patroon van trillingen wijzigen.

Trillingssignalen bevatten veel informatie over de conditie van een draaiende machine. Elma Services brengt deze informatie in kaart door trillingsanalyses uit te voeren. De verzamelde meetresultaten worden verwerkt in een professionele rapportage. De service-engineer maakt op basis hiervan de nodige aanbevelingen.

Elma Services is al jaar en dag expert in het analyseren van machines, e-motors en generatoren aan de hand van spectrumanalyses. Lees meer!

Meer informatie?
foto Mike Klasens
Mike Klasens
Inside sales engineer
  Stuur email

Scroll to Top