Trillingsanalyse

Trillingsanalyse van roterende machines

Een trillingsanalyse is de meest effectieve en beproefde techniek om de conditie van een roterende machine te bepalen. Elke afwijking in een roterende machine genereert namelijk een eigen uniek trillingspatroon. Het is een breed toegepaste diagnosetechniek, een ideale basis voor een preventief onderhoudsprogramma.

Trillingsmeting aan de hand van spectrumanalyse

Elma voert trillingsmetingen uit op basis van een spectrumanalyse. Bij deze vorm van trillingsanalyse worden met behulp van een grafiek – een zogenaamd ‘spectrum’ – de meetgegevens geanalyseerd. De service-engineer bekijkt welke frequenties en dus welke machinefouten de stijging of daling van de algehele waarden veroorzaken. Wanneer de oorzaak niet wordt achterhaald is de kans op herhaling groot.

Lees verder...

De juiste interpretatie van de spectrumanalyse is een erg specialistische bezigheid, het werk van een vakman. Het vergt diepgaande kennis en inzicht in toerentallen, (as)belastingen, eigenfrequenties en temperatuurinvloed. Na de interpretatie van de spectrumanalyse gaat de Elma service-engineer over tot het trekken van conclusies over de conditie en werking van de machine of roterende constructie. Eventuele storingen komen in deze fase boven water. Hoe betrouwbaarder de meetresultaten, hoe nauwkeuriger de interpretatie deze gegevens.

Welke machinefouten haalt Elma Services boven water?

  • Onbalans
  • Resonantie
  • Spelingen en losheid
  • Uitlijnfouten
  • Tandwielbeschadigingen
  • Lagerbeschadigingen
  • Problemen met aandrijfriemen
  • Elektrische problemen

Trends & Visuele Inspecties

De ene meting is de andere niet. Er zijn veel toepassingen voor trillingsmetingen. Hiernaast bestaan er ook de nodige visies op de uitvoering en analyse van een meting.

Lees verder ...

Metingen aan de hand van algemene kengetallen – veelal gecombineerd aan rood, geel of groen waarderingen – geven slechts inzicht in het algehele trillingsniveau van een machine op dat gegeven moment. Indien meetgegevens echter worden vergeleken met eerdere metingen, dan wordt een trend opgebouwd. Deze laat een eventuele daling of stijging zien.

De oorzaak van het probleem binnen de roterende machine moet uiteindelijk alsnog beoordeeld worden aan de hand van visuele inspecties. Alleen op deze manier kan beoordeeld worden welk machineonderdeel aan slijtage onderhevig is.

Meer informatie?
foto Mike Klasens
Mike Klasens
Inside sales engineer
  Stuur email

Meer service en onderhoud

Scroll to Top