Trillingsanalyse

Trillingsanalyse van roterende machines

Een trillingsanalyse is de meest effectieve en beproefde techniek om de conditie van een roterende machine te bepalen. Elke afwijking in een roterende machine genereert namelijk zijn eigen uniek trillingspatroon. Dit maakt een trillingsanalyse erg betrouwbaar. Het is daarom een veel en breed toegepaste diagnosetechniek, een ideale basis voor een preventief onderhoudsprogramma.

Trillingsmeting aan de hand van spectrumanalyse

Elma voert trillingsmetingen uit op basis van een spectrumanalyse. Bij deze vorm van trillingsanalyse worden met behulp van een grafiek – een zogenaamd ‘spectrum’ – de meetgegevens geanalyseerd. De service-engineer bekijkt welke frequenties en dus welke machinefouten de stijging of daling van de algehele waarden veroorzaken. Wanneer de oorzaak niet wordt achterhaald is de kans op herhaling groot.

De juiste interpretatie van de spectrumanalyse is een erg specialistische bezigheid, het werk van een vakman. Het vergt diepgaande kennis en inzicht in toerentallen, (as)belastingen, eigenfrequenties en temperatuurinvloed. Na de interpretatie van de spectrumanalyse gaat de Elma service-engineer over tot het trekken van conclusies over de conditie en werking van de machine of roterende constructie. Eventuele storingen komen in deze fase boven water. Hoe betrouwbaarder de meetresultaten, hoe nauwkeuriger de interpretatie deze gegevens.

Welke machinefouten haalt Elma Services boven water?

  • Onbalans
  • Resonantie
  • Spelingen en/of losheid
  • Uitlijnfouten
  • Tandwielbeschadigingen
  • Lagerbeschadigingen
  • Problemen met aandrijfriemen
  • Elektrische problemen

Trends & Visuele Inspecties

De ene meting is de andere niet. Er zijn veel toepassingen van trillingsmetingen en daarnaast zijn er ook vele visies op de uitvoering en de analyse van de metingen. Metingen op basis van algemene kengetallen, veelal in combinatie met een rood, geel of groen waardering, geven slechts inzicht in het algehele trillingsniveau. Indien meetgegevens daarentegen worden vergeleken met eerdere metingen, wordt een trend opgebouwd welke een eventuele daling of stijging laat zien. De oorzaak van het probleem van de roterende machine moet uiteindelijk alsnog beoordeeld worden door middel van visuele inspecties. Alleen op die manier is te beoordelen welk deel mogelijk onderhevig is aan slijtage.

Meer informatie?
foto Mike Klasens
Mike Klasens
Inside sales engineer
  Stuur email
foto Teus van der Grift
Teus van der Grift
Workshop Coordinator Balancing
  Stuur email

Scroll to Top