Paneelbouw – Specials

Paneelbouw op zijn best

De afdeling paneelbouw van Elma assembleert aandrijf- en besturingspanelen conform uw eigen ontwerp, uw BOM (Bill Of Material) en volgens uw eigen kwaliteitseisen. Elma biedt optimale ontzorging voor de assemblage van uw panelen. De door uw specialisten ontworpen elektrische schema’s worden door onze specialisten geassembleerd en getest. Dit kan bij Elma in Nederland of bij ons zusterbedrijf Elro in Roemenië

Lees meer ...

Elma Technology gaat voor langdurige relaties. Daarom staan wensen van onze klanten voorop. Wij laten onze activiteiten naadloos aansluiten op uw processen. Wij streven ernaar onze organisatie te laten functioneren als een verlengstuk van uw organisatie.

Aangeleverde tekeningen

Naast de assemblage van schakelkasten, volgens de door u aangeleverde elektrische schema’s, kan Elma u ook met de engineering van dienst zijn. Onze specialisten toetsen uw elektrische schema’s. Ze zien erop toe dat uw producten – voordat ze worden geassembleerd – in overeenstemming zijn met de huidige normen zoals de IEC 61439 (laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen) en de IEC 60204 (elektrische veiligheid van machines). Indien gewenst kan Elma u tevens adviseren over het toepassen van de meest efficiënte technieken voor uw product.

Factory Acceptance Test

Aansluitend op de paneelbouw zelf is het mogelijk om een FAT (Factory Acceptance Test) te laten uitvoeren bij Elma Systems. Een FAT kan worden uitgevoerd volgens uw eigen of een door Elma opgesteld protocol.

Lean produceren

De Lean-filosofie is onderdeel van het beleid van zowel Elma als Elro. De drie MVO-pijlers People, Planet en Profit worden middels het uitvoeren van dit beleid goed ondersteund. Lean staat, zoals de term al zegt, voor ‘slank’. Uitgangspunt hierbij is dat Elma verspilling probeert te  voorkomen. Alle activiteiten, ingezette middelen, materialen en processen binnen Elma dienen waarde toe te voegen aan de klant.

Lees meer ...

Elma is een lerende organisatie die zich middels de Lean methodiek steeds beter wil optimaliseren. Lean Manufacturing bereikt de optimalisatie van het bedrijfsproces door acht verschillende soorten verspilling uit het proces te elimineren. Zo ontstaat uiteindelijk een optimale doorstroming die leidt tot verbeterde doorlooptijden, hogere kwaliteit en/of lagere productiekosten per eenheid.

Waar nodig worden aanverwante methodieken gebruikt zoals Six Sigma, dat een managementkader kan verschaffen voor het continu verbeteren van kwaliteit. Six Sigma hanteert daarbij de Lean-invalshoek om verspilling op te sporen en versterkt dit proces tegelijk door cijfermatig inzicht te creëren. Dit inzicht zorgt ervoor dat statistisch onderbouwd de meest effectieve maatregelen worden genomen en prioriteiten worden gesteld. Deze hebben altijd een positief effect op de kwaliteit, doorlooptijd en/of kosten. De KPI’s die door Elma voor het assemblage proces zijn geselecteerd moeten de verbeterpunten lokaliseren.

Meer informatie?
foto René van der Linden
René van der Linden
Manager Sales
  Stuur email
foto Chulan Mulder
Chulan Mulder
Account Manager
  Stuur email

Meer Turnkey oplossingen

Scroll to Top